Domain name Valid email Invalid email
ya.ru 10 1
yabasta-records.com 0 0
yabiladi.com 1 0
yabiladies.com 1 0
yabne.org 1 0
yabon.fr 3 0
yaboo.fr 0 2
yac-grenoble.fr 0 0
yacare.fr 2 0
yacast.com 1 0
yacast.fr 9 0
yacc.fr 0 2
yacht-charter.fr 0 2
yacht-concept.fr 0 0
yacht-expertises.com 1 0
yacht-shopping.com 1 0
yachtbrokers.fr 0 0
yachtica.com 0 1
yachting-challenge.com 0 1
yachting-creations.com 1 0
yachting-events.com 1 0
yachting-group.com 0 0
yachting-medoc.com 2 0
yachting-production.com 0 0
yachting-selection.com 0 0