Analyse du domaine cabinet-bakkalian.fr

En construction

site en construction

cabinet-bakkalian.fr
Dns
ns17.ovh.net : 213.251.128.137
dns17.ovh.net : 213.251.188.137
Mx
aspmx.l.google.com : 64.233.166.27
aspmx3.googlemail.com : 74.125.68.27
alt1.aspmx.l.google.com : 74.125.131.27
alt2.aspmx.l.google.com : 74.125.68.26
aspmx.l.google.com : 64.233.166.27
aspmx2.googlemail.com : 74.125.131.27
alt1.aspmx.l.google.com : 74.125.131.27
alt2.aspmx.l.google.com : 74.125.68.26
aspmx2.googlemail.com : 74.125.131.27
aspmx3.googlemail.com : 74.125.68.27
aspmx4.googlemail.com : 64.233.188.27
aspmx5.googlemail.com : 74.125.195.27
SPF
no SPF field
SMTP server headers
no saved header
SMTP return example
250 : 2.1.5 OK d2si9443411wmd.9 - gsmtp
Analysed email
1
Valid email
1
Invalid emails
0
Valid/invalid ratio
100%
0%
First analysis
11 février 2019, 19h58
Last analysis
11 février 2019, 19h58
Analyse domain