Analyse du domaine degca.be

403 Forbidden

degca.be
Dns
ns.telenet-ops.be : 195.130.132.22
ns2.telenet-ops.be : 195.130.136.242
Mx
smtp.telenet-ops.be : 195.130.132.8, 195.130.132.9
SPF
aucun champ SPF
Entêtes des serveurs SMTP
220 bernard.telenet-ops.be bizsmtp ESMTP server ready
220 lucien.telenet-ops.be bizsmtp ESMTP server ready
Exemple de retour SMTP
250 : 2.1.5 <email@degca.be> recipient ok
Email analysé
1
Email valide
1
Email invalide
0
Ratio valide/invalide
100%
0%
Première analyse
18 août 2018, 03h59
Dernière analyse
18 août 2018, 03h59
Analyser le domaine